Principy McBride

Brak dostępnych tłumaczeń.

Týmová práce (Teamwork)

 • Pracovat společně, učit se z chyb, podporovat jeden druhého a respektovat názory ostatních bez ohledu na vlastní názory.
 • Přemýšlet o potřebách týmu a soustředit se na dosažení společných výsledků.
 • Přistupovat ke každému problému jako jeden tým a podpořit vzájemně jeden druhého při dosažení výsledků.
 • Mít morální odvahu otevřeně diskutovat veškerá témata a složité problémy a přijímat společná rozhodnutí.

Zapojit se (Engagement)

 • Účastnit se realizace našich misí, vizí a cílů.
 • Přijímat rozhodnutí, zavázat se k plánům a vždy hledat zlepšení.
 • Zapojit se do diskusí a debat.
 • Jednat rychle, hbitě a s jistotou.

Komunikace (Communication)

 • Být skutečně otevřený jeden druhému.
 • Mluvit a naslouchat jeden druhému.
 • Přijímat vzájemné výzvy.
 • Nebát se požádat o pomoc.

Vedení (Leadership)

 • Vytvářet prostředí, které podporuje týmovou práci, zapojení a komunikaci.
 • Vytvářet atmosféru, ve které se soustředí na výsledky a stanovovat cíle, které jsou konkrétní a dosažitelné.

 • Ujmout se vedení a odpovědnosti, posouvat záležitosti vpřed bez váhání a rychle řešit problémy.